top of page

주변 대중교통 (지하철, 버스)

2호선 센텀시티역 3번 출구        (도보 1분)

 동해선 벡스코역 3번 출구          (도보 10분)

 

----------------------------------------------------------

 

센텀호텔

공항리무진2                              (도보 1분)

부산광역시 해운대구 센텀3로 20
​센텀호텔 3층  051)742-1123

​         영업시간안내    10 : 00 - 19 : 00

             점심시간       13 : 00 - 14 : 00

            ​Information      T. 051) 742-1123

bottom of page